Kompleksowe Systemy Anty-BSP

WPROWADZENIE

Promethues S.A. jest dystrybutorem  firmy SKYLOCK, wiodącego producenta w zakresie projektowania i produkcji systemów antydronowych do wykrywania, weryfikacji i neutralizacji nieautoryzowanych dronów.

Firma opracowuje modułowe, wielowarstwowe systemy antydronowe i środki zaradcze zapewniające kompleksowe rozwiązania dla lotnisk, infrastruktury krytycznej, baz wojskowych i krajowych, przeciwko ewoluującym zagrożeniom z użyciem dronów. 

Rozwiązania SKYLOCK umożliwiają rządom i gminom oraz organizacjom HLS przewidywanie i szybkie reagowanie na bezprawne wtargnięcia dronów.

MISJA

Ponieważ drony stają się szybsze, mniejsze i bardziej śmiercionośne,
z możliwością dodania ładunku, konieczne jest zastosowanie środków zaradczych zapewniających bezpieczeństwo publiczne.

 

Drony obsługiwane przez terrorystów lub inne złośliwe grupy stanowią szeroki wachlarz zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa narodowego, w tym:

  • Lotniska

  • Bazy wojskowe i strategiczne

  • Krajowe zakłady o znaczeniu strategicznym

  • Obiekty więzienne

  • Stadiony i przestrzenie publiczne

  • ochrona VIP

  • Operacje nadzoru

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

SKONTAKTUJSIĘ
Z NAMI

MODUŁOWE ROZWIĄZANIA

Modułowe rozwiązania systemu anty-dronowego pozwalają na wykorzystanie poszczególnych elementów w zależności od wykorzystania systemu w poszczególnych branżach i sektorach. System wyróżnia następujące składniki:

RADAR

ZARZĄDZANIE ROJEM

WYKRYWANIE O/E

WYKRYWANIE RF

PRZEJĘCIE

ZNISZCZENIE

NEUTRALIZACJA

MOBILNOŚĆ

OFERTA GOTOWYCH ROZIĄZAŃ 

TAKE CONTROL

System do lokalizacji i przejmowania kontroli nad dronami/BSP.

URBAN LOCK

Pasywne rozwiązanie do przechwytywania fal radiowych, w celu wykrycia, geolokalizacji i śledzenia komercyjnych dronów.

DRONE LOCK

System do przechwytywania wrogich  i nieautoryzowanych dronów.

DLA KOGO?

OCHRONA LOTNISK

Wielowarstwowa koncepcja ochrony lotnisk, zaprojektowana w celu zapewnienia nieprzeniknionego, całościowego rozwiązania przeciwko wtargnięciom dronów.

OCHRONA GRANICZNA

Chroń swoją granicę przed wtargnięciami, umożliw kontrolę graniczną i jednostkom terenowym na utrzymanie komunikacji i przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym do kontroli dowodzenia.

ZAKŁADY STRATEGICZNE

Aktywny system modułowy zapewniający pełne pokrycie dużych obszarów, łagodzący ataki dronów na infrastrukturę krytyczną, cele wojskowe i cywilne.

OBIEKTY WOJSKOWE

Twórz strefy „bez dronów”, aby zniechęcić operatorów dronów do wchodzenia do wrażliwych obiektów rządowych i zapewnić bezpieczeństwo narodowe

OCHRONA STREF VIP

Alternatywne platformy do ochrony rezydencji prezydenckich i kluczowych budynków rządowych, oprócz kombinacji systemów mobilnych / ochrony konwojów.

OCHRONA CYWILNA

Chroń małe samoloty komercyjne podczas startu i lądowania oraz podczas lotu na niższych wysokościach.

OCHRONA MORSKA

Łatwe do dostosowania, aby spełnić wymagania szerokiego zakresu zastosowań; Od bezpieczeństwa wybrzeża po obronę, egzekwowanie prawa i zapobieganie przestępczości na morzu.

OCHRONA OBIEKTÓW

Konfigurowalna platforma zapewniająca osłonę ochronną nad stadionem lub obiektem, zapobiegająca przemycaniu przez drony kontabeli, kradzieży czasu antenowego lub przeprowadzaniu ataku.